Start a new topic

gbXML

Good day.

Please information that sections gbXML are used by RELUX?

I checked and facilities to import, not import but their description or section Description (Building / Description)

Schema: http://www.gbxml.org/schema_doc/6.01/GreenBuildingXML_Ver6.01.html


This information might appear in the program window Scene / Project description / Text


Dzień dobry.

proszę o informacje jakie sekcje pliku gbXML są wykorzystywane przez RELUX?

Sprawdziłem i pomieszczenia się importują, nie importuje się jednak ich opis czyli sekcja Opis.


Schema: http://www.gbxml.org/schema_doc/6.01/GreenBuildingXML_Ver6.01.html


Mogłoby się ta informacja pojawiać w programie w oknie Scena / Opis projektu / Text

Login or Signup to post a comment